Perfil contractant

Perfil contractant

2020/35/CSUB Contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dimarts, 29. desembre 2020
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...