Inclusió Social

inclusió social

La direcció insular d’Inclusió Social atén les persones en risc o situació d’exclusió social a Mallorca.

Té com a principal objectiu gestionar i subministrar amb qualitat i eficàcia els serveis, recursos i prestacions socials destinats a les persones que es troben en situació o risc d'exclusió social a Mallorca

Es tracta de cobrir les necessitats socials bàsiques d'aquest conjunt de la població i millorar-ne la qualitat de vida.