Notícies

Notícies

«El món de les famílies», la nova campanya de l’IMAS per potenciar l’acolliment familiar

dimecres, 12. maig 2021

Aquesta campanya preveu un programa nou, adreçat a menors estrangers no acompanyats i un altre per a infants amb necessitats especials

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i el conseller de Drets Socials i president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Javier de Juan, han presentat la campanya «El món de les famílies», una iniciativa per trobar famílies d’acollida per a infants que actualment viuen en acolliments residencials.

«Des del Consell de Mallorca, treballam per potenciar l’acolliment familiar. És una prioritat per a nosaltres que els infants que no poden estar amb la seva família biològica puguin viure en un entorn normalitzat», ha explicat la presidenta Cladera. En aquest sentit, ha afegit que «si bé la llei estatal dicta que cap infant de 0 a 3 anys no pot residir a un centre de menors, des de l’IMAS es va més enllà i es procura que tots els infants de 0 a 6 anys gaudeixin d’un acolliment familiar de comprensió, acompanyament i estima».

L’acolliment familiar forma part del model d’atenció centrada en la persona que l’IMAS aplica a tots els col·lectius vulnerables amb qui fa feina i dona resposta a les necessitats específiques per garantir el bon desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent. En aquest sentit, l’IMAS ha posat en marxa dues modalitats noves que ja s’han integrat en el programa nou d’acolliment familiar. Són el programa ABRIC, adreçat a l’acolliment familiar de menors amb problemes emocionals o de conducta, i el programa ACOTE, dirigit a l’acolliment de menors estrangers no acompanyats (AMNA) en entorns familiars de la mateixa procedència o coneixedors de la cultura d’aquests infants i adolescents, perquè la seva integració i creixement sigui més fàcil mentre es troben en acollida.

Ara mateix, 457 famílies acullen 520 infants a Mallorca, 403 en família pròpia i 117 en aliena, que és la modalitat que es vol potenciar, tant en el vessant temporal com en el permanent. «El nostre propòsit és aconseguir 60 famílies per acollir 60 infants», ha destacat el conseller Javier de Juan.

La campanya per potenciar aquest programa d’acolliment familiar de l’IMAS s’emmarca dins una sèrie d’activitat organitzades per commemorar el Dia Internacional de la Família, que se celebra el dissabte 15 de maig. «Aquesta campanya és de comunicació no convencional, que crea un objecte tangible i, a partir d’aquest, volem transmetre un concepte i uns missatges», ha explicat el responsable de l’IMAS, «la definició de família té avui dia unes connotacions diferents de la que tenia fa 40 anys. La família segueix sent la base de la societat, però ja no és només un grup de persones a qui uneixen només els vincles genètics, també pot ser un grup de persones a qui uneixen sobretot els vincles emocionals. Per mostrar aquesta diversitat i la capacitat de totes les persones d’acollir un infant, hem creat una baralla de cartes que actualitza “Les famílies del món” amb el qual ens hem educat els pares d’avui a “El món de les famílies”, amb el qual volem educar els nostres fills. Per mostrar que tothom pot formar una família d’acollida».

La campanya es difondrà pels mitjans de comunicació convencionals (ràdio, premsa i televisió) i pels mitjans digitals. Les persones que estiguin interessades a acollir poden informar-se’n en el web www.imasmallorca.net, mitjançant l’adreça electrònica familiesacollidores@imas.conselldemallorca.net o telefonant de dilluns a divendres de 9 a 17 h al telèfon gratuït 900 100 444.

Igualment, podeu veure aquí l'anunci de la campanya "El món de famílies".