Persones amb Discapacitat

discapacitat

La direcció insular de Persones amb Discapacitat coordina l’atenció a aquest col·lectiu.

Té per objectiu proveir i gestionar, amb criteris de qualitat i eficàcia, els serveis, recursos i prestacions socials destinats a aquest col·lectiu, amb la intenció de cobrir les seves necessitats socials i millorar-ne la qualitat de vida