Gerència i gestió

gerència

Borsí d'ordenança

Què és?

En data 31 d'agost de 2019 s'ha publicat la llista definitiva de persones que forman part d'una borsa de l'Escala General, Subescala Subalterna, Classe Subalterna (Ordenança).

El termini de presentació de recursos és de l'1 al 30 de setembre(amdós inclosos).

 

En data 3 de juliol de 2019 s'ha publicat la llista provisional baremada de persones admeses que forman part d'una borsa de l'Escala General, Subescala Subalterna, Classe Subalterna (Ordenança).

El termini de presentació de reclamacions és del 4 al 17 de juliol de 2019 (amdós inclosos).

 

En data 3 de juliol de 2019 s'ha publicat una modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses que forman part d'una borsa de l'Escala General, Subescala Subalterna, Classe Subalterna (Ordenança).

El termini de presentació de recursos és del 4 de juliol al 5 d'agost de 2019 (amdós inclosos).

 

En data 18 de juliol de 2019 s'ha publicat la segona modificació de la llista definitiva de persones admeses i excloses que forman part d'una borsa de l'Escala General, Subescala Subalterna, Classe Subalterna (Ordenança).

El termini de presentació de recursos és del 19 de juliol al 19 d'agost de 2019 (amdós inclosos).

 

Els recursos i les reclamacions es poden presentar al Registre general de l’IMAS (carrer del General Riera, 67, 07010, Palma; de dilluns a divendres, de les 9.00 a les 14.00 hores), als registres auxiliars de l'IMAS o en alguna altra de les formes que s'estableixen a l’article 16.4 de la Llei 39/15, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els registres auxiliars de l'IMAS es troben situats als centres següents:
- Residència de la Bonanova (c. Francesc Vidal i Sureda, 72, Palma, tel. 971 405 061)
- Llar dels ancians (c. del General Riera, 115, Palma, tel. 971 760 301)
- Residència de Felanitx (ctra. Campos-Felanitx, s/n, Felanitx, tel. 971 584 187)
- Centre comarcal de Manacor (c. del Bonjesús, 1, Manacor, tel. 971 844 901)
- Centre comarcal d'Inca (c. del General Luque, 223, Inca, tel. 971 880 216)

 

.