Gerència i gestió

gerència

Rendiment energètic de les plaques fotovoltaiques dels centres de l'IMAS

Què és?

Informació en temps real del rendiment energètic de les plaques fotovoltaiques instal·lades als centres de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

.