Atenció Sociosanitària

Foto persona major amb infant

Centres de dia

Què és?

És un servei diürn d’atenció a les persones majors, treballa amb un pla individualitzat que cobreix les seves necessitats bàsiques terapèutiques i socioculturals.

Fa possible que la persona pugui continuar al seu entorn habitual i paral·lelament millora la qualitat de vida dels cuidadors oferint-los temps per a la conciliació de la vida familiar i laboral.

-Consultau document adjunt de normativa, si escau.

Què ofereix?

Atenció sociosanitària, de suport i participació psicosocial.

A qui s'adreça?

Persones grans dependents i els seus familiars.

Com accedir-hi?

A través dels serveis socials municipals.

Lloc d'atenció

CENTRES DE DIA PÚBLICS

 • Centre de dia Reina Sofia
  • Places: 25
  • Serveis del centre de dia
  • Atenció sanitària, teràpia ocupacional, suport psicosocial, activitats lúdiques, transport adaptat
 • Centre de dia Llar d'Ancians
  • Places: 20
  • Serveis del centre de dia
  • Atenció sanitària, rsuport psicosocial, activitats lúdiques
 • Centre de dia Bartomeu Quetglas (Felanitx)
  • Places: 12
  • Serveis del centre de dia
  • Atenció sanitària, teràpia ocupacional, suport psicosocial, activitats lúdiques, transport adaptat

CENTRES DE DIA CONCERTATS

Horari d'atenció

Segons cada centre de dia.

Atenció

Telèfon: 971 763 325 - ext. 4129

.