Suport Territorial

Servei de prevenció comunitària i suport territorial.

Servei de prevenció comunitària i suport territorial

A qui s'adreça?

OBJECTIUS ESTRATÈGICS CONTINGUTS OPERATIUS

Agarantir ingressos subsistència.

Promoure acció comunitària per igualtat, salut i convivència.

Foment de la innovació amb accions participatives dels ciutadans de la comunitat.

Accions dirigides a ciutadans

Ajudes econòmiques per situació de emergència.

Suport psicosocial infància i joventut.

Accions de foment d’habilitats saludables.

Coneixement compartit amb Ajuntaments i mancomunitats.

Estratègies conjuntes.

Propostes de models d’actuació locals.

Desevolupament de normativa.

Accions dirigides a ajuntaments i mancomunitats

Linia de Suport, assessorament i formació a professionals.

Linia de realització de convenis de col.laboració.

Linia de suport en la gestió de qualitat.

Acompanyament tècnic.

Tècnics referents al servei per grups de municipis i comarques.

Proporcionar Pla de formació contínua

Desenvolupament de serveis especialitzats per executar competències locals i supralocals

Accions de suport tècnic

Linia d’elaboració de plans locals de prevenció comunitària.

Linia d’espais de participació i realització de bones pràctiques.

 

.