Suport Territorial

Servei de prevenció comunitària i suport territorial.

Secció de suport tècnic als serveis socials municipals

Què és?

Som un equip interdisciplinari pel suport en la gestió de qualitat als sscb, amb una intervenció de caire territorial, estructurada I organitzada amb metodologia comunitària.

Què ofereix?

Donar suport per a la ordenació dels serveis socials territorials per millorar la valoració que es fa dels mateixos com a lloc d’atenció a tota la ciutadania tal com varen ser creats. A través de l'acompanyament,cooperació i corresponsabilitat per tal que els sscb desenvolupin les seves competències.

.