Infància i Família

Programa Famílies Pròpia

Què és?

És un programa d'acolliment familiar dins la pròpia família que té per objectiu proporcionar un medi familiar alternatiu o complementari amb caràcter temporal o indefinit als nins i nines que es troben en situació de desemparament.

La finalitat d'aquest programa és oferir-los la possibilitat de gaudir d'una llar i un ambient familiar, dins de la seva pròpia familia, mentre no puguin conviure amb els seus pares. 

Què ofereix?

Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les famílies sol·licitants d'acolliment familiar.

A qui s'adreça?

Per ser família d'acollida en família pròpia és necessari:

 • Ser família fins a quart grau
 • Ser major d’edat
 • Tenir bon estat de salut
 • Sentir la motivació d’acollir el teu familiar
 • Passar pel procés de valoració i formació del programa d'acolliments pertinent
 • Acceptar les característiques del programa

Què cal aportar?

 • Fotocòpia DNI / Passaport (per estrangers)
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificat mèdic oficial
 • Certificat empadronament de les persones que viuen en el domicili
 • IRPF

Com accedir-hi?

Amb una sol·licitud al Servei d'acolliment familiar dirigida al Servei d'Infància i Família.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres de 9 a 17 hores

Atenció

Telf. 900 100 444

Documents relacionats

.