Infància i Família

Adopció nacional

Què és?

El programa d’adopció nacional té com a objectiu oferir als menors en situació de desemparament i amb impossibilitat de retornar amb les seves famílies d’origen una família alternativa idònia i definitiva.

En aquests menors concorren en alguns casos, característiques, condicions o necessitats especials que requereixen una major atenció i que determinen que el procés de selecció de les famílies adoptives. La concurrència d’algunes de les circumstàncies descrites a continuació determinen la qualificació d’un menor com “menor de característiques especials”:  

  • Infants a partir de 7 anys
  • Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys)
  • Grups de 3 germans o més
  • Discapacitat física o sensorial
  • Discapacitat psíquica
  • Malaltia crònica

El procediment d'adopcions està descrit a l'enllaç adjunt a la seu electrònica.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

Documents relacionats

.