Infància i Família

Menors estrangers no acompanyats

Què és?

Programa d’acollida i d’atenció a joves menors d’edat estrangers sense família ni adults de referència.

Què ofereix?

  • Acolliment residencial
  • Valoració, proposta d'intervenció i seguiment de les situacions de desemparament de joves estrangers sense família

A qui s'adreça?

Menors de 13 a 17 anys estrangers sense família i en situació de desemparament.

Com accedir-hi?

Servei de Menors de l'IMAS.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

Les 24 hores

.