Atenció Sociosanitària

Foto persona major amb infant

La Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària s’encarrega de la gestió dels recursos específics per a persones majors dependents amb l’objectiu de garantir-ne el benestar a partir d’una atenció integral durant l’etapa de l’envelliment.

Aquesta àrea és la responsable tant de l’assignació de les places a residències o centres de dia per a persones majors, pròpies i concertades, seguint l’ordre establert la llista única de dependència de Mallorca, com de la gestió de les places del programa de Prioritat Social per a persones que es troben en situació de vulnerabilitat o el d’Estades Temporals.

A més a més, seguint el model d’atenció centrat en la persona, també gestiona directament una xarxa de residències i centres de dia amb personal propi de l’IMAS.