Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte Exclòs de la Llei de Contractes del Sector Públic relatiu a l'arrendament d'un immoble per magatzem de la Residència Huialfàs mitjançant adjudicació directa

dijous, 31. maig 2018