Perfil contractant

Perfil contractant

2018/02/SUB - Contractació del subministrament d'aigua envasada per al personal de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, reservat a centres especials d'ocupació

dijous, 21. juny 2018
Tipo Contratante: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...