Perfil contractant

Perfil contractant

2018/12/SER - Contractació del servei d'accés a l'habitatge de les persones usuàries dels serveis de la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 13. juliol 2018
Tipo Contratante: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació de l'Estat.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/fbf8e558-e431-4420-96d7...