Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor per a la reparació de biguetes de formigó del sòtil de la segona planta i impermeabilització de la coberta

divendres, 5. octubre 2018
Tipo Contratante: Contracte menor

Data límit de presentació  d'ofertes: 14 hores del dia 19 d'octubre de 2018