Perfil contractant

Perfil contractant

2018/02 OBR contracte de les obres de reforma interior de l'immoble ubicat al c/ Estepa Blanca 2 A, Poligon 34, Parcel·la 216 a Casabanca, Palma

dilluns, 19. novembre 2018
Tipo Contratante: Obra

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...