Perfil contractant

Perfil contractant

2019/39/CSUB Contractació del subministrament d'un sistema de generació fotovoltaica sense injecció a xarxa i potència de 99,99 KW per a la Residència de tercera edat la Bonanova

dilluns, 27. maig 2019
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...