Perfil contractant

Perfil contractant

2019/40/COBR Contractació relatiu a les obres de construcció d'un nou edifici dins el solar on es troben les oficines centrals de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària.

dilluns, 27. maig 2019
Tipo Contratante: Subministrament
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...