Perfil contractant

Perfil contractant

2019/12/CSER Contractació del servei dels cursos d'ocupacions per donar resposta a les necessitats de reinserció dels usuaris/es del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'IMAS (11 Lots), procediment obert i tramitació ordinària

dimarts, 28. maig 2019
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...