Perfil contractant

Perfil contractant

2019/11/CSUB Contractació del subministrament de mobiliari per al centre d’acollida a persones sense sostre en risc d’exclusió social Sa Placeta

dimecres, 24. juliol 2019
Tipo Contratante: Subministrament

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...