Perfil contractant

Perfil contractant

2019/22/CSER Contractació del servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la Residència la Bonanova.

dimarts, 20. agost 2019
Tipo Contratante: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...