Perfil contractant

Perfil contractant

2018/16/CSER Contractació del servei relatiu al Programa d'Inserció Sociolaboral i de Teràpia Ocupacional de suport a la Xarxa d'Inserció Social de l'IMAS mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

divendres, 27. setembre 2019
Tipo Contratante: Serveis
Estado de la tramitación: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...