Perfil contractant

Perfil contractant

2019/02/SER Contractació del servei de menjador per als centres de Ca l'Ardiaca i Sa Placeta dependents de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimecres, 2. octubre 2019
Tipo Contratante: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...