Perfil contractant

Perfil contractant

2019/61/CSER Contractació del servei de retirada de residus biosanitaris a la Residència de Pensionistes La Bonanova, mitjançant procediment obert simplificat abreujat.

dimecres, 6. maig 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...