Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menors per a la formació del personal directiu del Serveis de Gent Gran en el model d'atenció integral centrada en la persona (AICP)

dimecres, 5. agost 2020
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 3 de setembre de 2020 a les 14 hores

Documents