Perfil contractant

Perfil contractant

Contracte menor per a la realització d'obres corresponents als segellat de juntes per la plaga de xinxes al centre Sa Placeta.

dijous, 20. agost 2020
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta

Data límit presentació d'ofertes: 27 d'agost de 2020 a les 14 hores.