Infància i Família

Famílies nombroses

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies nombroses a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les prestacions i recursos dels quals es poden beneficiar.

Per a més informació sobre horaris, tràmits i documentació consultau la seu electrònica.

.