Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per contractar un empresa especialitzada pel tractament de tèrmits (Formiga Blanca) al SPAP de CAN REAL, PETRA.

dilluns, 26. juliol 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta
Data finalització presentació ofertes: 9 d'agost de 2021.

Contracte menor per l'adquisició d'un conjunt d'ajudes tècniques per el servei d'ajuda integral a domicili (SAID)

dilluns, 12. juliol 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit per a persentació d'ofertes: 26 de juliol de 2021.

 

Contracte menor per a l'adquisió de material de rehabilitació o psicomotricitat per a la Residència de Pensionistes La Bonanova.

dijous, 8. juliol 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit per a persentació d'ofertes: 23 de juliol de 2021.

 

 

Contracte menor per a les obres de reparacions urgents al centre de tercera edat de Vilafranca (segona licitació)

dijous, 8. abril 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 22 d'abril de 2021

Contracte menor per a les obres de reparacions urgents al centre de tercera edat de Vilafranca

dimarts, 9. març 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 10 dies hàbils

23 de març de 2021

 

Contracte menor per al manteniment correctiu dels equips contra incendis de la residència La Bonanova

dimecres, 3. març 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 17 de març de 2021

Contracte menor de subministrament de mobiliari per a les dependències de la seu de l'IMAS

dijous, 18. febrer 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: fins al dia 28 de febrer de 2021

Contracte menor per realitzar un tractament de xoc i el seu corresponent manteniment bi mensual degut a una plaga de xinxes resistents a Sa Placeta

dilluns, 15. febrer 2021
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 5 dies hàbils, fins al dia 23 de febrer de 2021

2020/35/CSUB Contractació del subministrament de gasoil de calefacció per a diversos centres de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials

dimarts, 29. desembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

 

2020/87/CSUB contractació del subministrament de paper per a fotocopiadores digitals i impressores làser i/o tinta de la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimarts, 22. desembre 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

Pàgines