Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor per a la nova instal·lació elèctrica i reforma de l'extracció de fums de la campana de la cuina de la llar de tercera edat de Felanitx

dilluns, 2. març 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 14 hores del dia 16 de març de 2020

Contracte menor per a contractar els treballs de reforma dels banys de la tercera planta a Casa de Família

dijous, 20. febrer 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 de març de 2020

2019/70/COBR Contractació d'obres de substitució de l'enrajolat dels banys geriàtrics, demolició i execució d'un nou fals sòtil de la terrassa de la zona de la cafeteria i reparació dels cantells de forjat de la residència de persones majors de Felanitx

dijous, 6. febrer 2020
Tipus de contracte: Obra
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/52/CSUB Contractació del subministrament de productes de bugaderia per a la residencia de tercera edat La Bonanova

dijous, 6. febrer 2020
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contrato menor para la realización del taller de dibujo, pintura y manualidades para la residencia de pensionistas La Bonanova

dijous, 6. febrer 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Fecha límite de presentación de ofertas: 14 h. del día 20 de febrero de 2020

Contracte menor per contractar la realització del taller Com a casa per a La Bonanova

dilluns, 3. febrer 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 17 de febrer de 2020

Contracte menor per a oferir un servei de rehabilitació física i funcional als usuaris del centre de dia Hospici de Felanitx

dimecres, 29. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació ofertes: 14h. del dia 12 de febrer de 2020

Contracte menor per contractar una empresa especialitzada pel tractament de desinsectació i desratització (control de plagues) dels centres

dimecres, 22. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 h. del dia 5 de febrer de 2020

Contracte menor per a contractar una empresa especialitzada pel tractament integral de legionel·la dels centres: Llar de Llucmajor, Can Clar i Son Bru

dimarts, 21. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14 hores del dia 4 de febrer de 2020

Contracte menor per realitzar un servei d'un tractament tèrmic contra les xinxes al centre de Sa Placeta

dijous, 16. gener 2020
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit de presentació d'ofertes: 14h. del 31 de gener de 2020

Pàgines