Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contracte menor de servei de rehabilitació física i funcional pel centre de dia Hospici de Felanitx

dimecres, 22. maig 2019
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

Data límit presentació ofertes: 14 h. de l'1 de juny de 2019

Contracte menor del subministrament de mobiliari per a la seu de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials del 2019

dimecres, 17. abril 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit presentació ofertes: 14 h. del dia 7 de maig de 2019

Contracte menor per al lloguer de dues furgonetes de transport adaptat per els centres de dia Oms i Can Clar

dimarts, 16. abril 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 6 de maig de 2019

2018/ESP/02 Contractació administrativa especial de l'explotació del servei de cafeteria de la Residència de persones majors de Felanitx, gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

dimecres, 10. abril 2019

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Contracte menor per al subministrament de roba interior per al centre de Ca l'Ardiaca

dilluns, 18. març 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 28 de març de 2019

Contracte menor per al lloguer d'una furgoneta de 7 places

dimecres, 13. febrer 2019
Tipus de contracte: Contracte menor

Data límit de presentació ofertes: 14 hores del dia 25 de febrer de 2019

2018/17/SER Servei de menjador i cafeteria per als usuaris i personal de la llar i centre de dia "Reina Sofia" per a persones majors

dilluns, 10. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

2018/18/SER Manteniment i suport telemàtic de l'aplicació informàtica de gestió de nòmines EPSILON

divendres, 7. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2019/01/PRI Assegurança dels vehicles adscrits a l'IMAS

divendres, 7. desembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

 

2018/15/SER Contracte del servei per al desenvolupament dels cursos d'ocupacions i programes formatius anuals per resposta a les necessitats de reinserció de les persones usuàries del Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEISL) de l'IMAS

dimarts, 20. novembre 2018
Tipus de contracte: Serveis

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Público.

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...

Pàgines