Inclusió Social

inclusió social

Renda Mínima d'Inserció (RMI)

Què és?

Percebre la prestació econòmica dirigida a cobrir les despeses bàsiques per a la supervivència i a garantir uns ingressos mínims i la prestació tècnica vinculada a un pla per a la inserció sociolaboral.

.