Persones amb Discapacitat

discapacitat

Accés a un centre ocupacional per a persones amb discapacitat

Què és?

Donar suport a les persones amb discapacitat per aconseguir un desenvolupament personal i una inclusió social màxims amb activitats terapèutiques ocupacionals o de benestar, d'aprenentatge per a l'autonomia i d'inserció sociolaboral. Una de les finalitats del servei és facilitar la capacitació i la preparació per accedir al treball, mantenir i millorar l'ocupació i fer-ne la promoció al mercat laboral ordinari sempre que sigui possible.

El servei es pot prestar en entorns de la comunitat per afavorir la inclusió i la participació social, però sempre fora del domicili de la persona

Què ofereix?

Personas con una discapacidad superior al 33%. Se establecen dos perfiles:

- Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a partir de 16 años.
- Personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental, a partir de 18 años.

A qui s'adreça?

Persones amb una discapacitat superior al 33%. Se n'estableixen dos perfils:

- Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, a partir del 16 anys.
- Persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, a partir de 18 anys.

Com accedir-hi?

Mitjançant sol·licitud

.