Infància i Família

Famílies monoparentals

Què és?

És un programa que gestiona la concessió i renovacio de títols de famílies monoparentals a les famílies que compleixen els requisits que estableix la normativa vigent. Ofereix informació sobre les  condiciones i requisits per sol·licitar el títol.

Per a més informació sobre horaris, tràmits i documentació consultau la seu electrònica

.