Infància i Família

Menors infractors

Què és?

El programa de menors infractors s’adreça als menors de menys de 14 anys que han comès alguna infracció i que en aplicació de la Llei 5/2000 no són imputables penalment. Els casos arriben al Servei de Menors i Família derivats de fiscalia per valorar si hi ha una situació de desprotecció.

Què ofereix?

  • Valoració, proposta d'intervenció i seguiment de les situacions de desprotecció dels menors de menys de 14 anys que han comès alguna infracció

A qui s'adreça?

Infants i adolescents fins a 14 anys residents a Mallorca que han comès alguna infracció no imputable penalment i les seves famílies.

Com accedir-hi?

Mitjançant citació formal del tècnic referent del programa.

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9  a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 761 231

.