Gerència i gestió

gerència

Treballa a l'IMAS

Què és?

El departament de Recursos Humans gestiona, entre d'altres, els processos de selecció de personal per a treballar a l'IMAS. En aquesta pàgina us informarem de les darreres novetats al respecte.

Què ofereix?

Oferta pública d'ocupació:

 

Llistes baremades dels borsins vigents de l'IMAS:

 

Procediments en procés:​   

 

 

 

 

 

 

 

  • Convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums COVID-19

NOTA INFORMATIVA: Continua obert el termini per presentar-se a les convocatòries de metge/ssa i d'infermeria.

- En data 29 d'abril de 2020 es publica la resolució del president de l'IMAS per la qual aprova la convocatòria de selecció de personal extraordinari i d’emergència mitjançant llistats de currículums de les especialitats de Metge/essa/, infermer/a, educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial del manteniment, de conformitat amb la Resolució del president ,d’1 d’abril de 2020.

- En data 10 de juny se publiquen les llistes provisionals de persones admeses segons la puntuació (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 10 de juliol) de la categoria de oficial de manteniment.

- En data 9 de juliol se publica la llista definitiva de persones admeses segons la puntuació i excloses (termini de presentació d'al·legacions de l'11 al 25 de juny ambdós inclosos) de les categories de metge-ssa, infermer-a, educador-a social i oficial de manteniment.

- En data 9 de juliol de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants de la especialitat d'ordenança (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 10 de juliol de 2020).

- En data 13 d'agost de 2020 se publica la llista defintiva d'aspirants de les especilitats de metge/ssa, infermer/a i educador/a social (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 14 d'agost de 2020).

- En data 21 de setembre de 2020 se publiquen les llistes definitives d'aspirants de les especialitats d'auxiliar tècnic/a d'infermeria i de personal de serveis (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 22 de setembre de 2020).  

- En data 26 d'octubre de 2020 se publiquen les rectificacions d'errors en les llistes definitives de les especialitats de personal de manteniment i educació social (termini de presentació de recursos d'un mes a partir del 27 d'octubre de 2020).

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats de metge/essa actualitzada fins dia 31 d'octubre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 12 de novembre es publica la llista provisional d'aspirants seleccionats d'enfermeria actualitzada fins dia 9 de novembre (termini de presentació d'al·legacions del 13 al 26 de novembre de 2020 ambdós inclosos)

- En data 04 de desembre de 2020 es publica la llista definitiva actualitzada d'aspirants seleccionats de les especialitats de metge/essa i infermer/a. El termini de presentació de recursos és d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació.

- En data 20 d'abril de 2021 es publica la llista actualitzada fins a 31 de març de 2021 dels aspirants seleccionats de la especialitat d'infermeria.

- En data 08 de juny de 2021 es publica la Resolució de derogació de les llistes formades mitjançant el procediment extraordinari i d’emergència per a la selecció de personal interí essencial degut a la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 de les especialitats d’educador/a social, auxiliar tècnic/a sanitari/a, personal de serveis i oficial de manteniment.

- En data 17 de setembre de 2021 es publica la resolució del president de l'IMAS per la qual s'actualitza la llista d'aspirants seleccionats de l'especialitat metge/ssa corresponent al procediment de "Selecció extraordinari i d'emergència per la selecció de personal interí essencial de l'IMAS degut a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19". NOU

Trobareu tota la informació a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca i a la pàgina web http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/1752

 

Borsins tancats:

  • Borsí d'ATS/DUI: Llista definitiva amb l'orde de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 8/2016, de 16 de gener).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa d'auxiliar educatiu: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 60/2018, de 15 de maig).

              - Modificació llista defintiva baremada. El termini de presentació de recursos és del 23 de setembre al 22 d'octubre de 2018.

  • Borsa de zeladors: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 64/2018, de 24 de maig).

             - Modificació de la llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 123/2018, de 6 d'octubre).

             - Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 117/2018, de 22 de setembre).

  • Borsa de metge-ssa: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 14/2019 de 31 de gener).
  • Borsa d'ordenança: Llista definitiva amb l'ordre de prelació i puntuació obtinguda (BOIB núm. 120/2019, de 31 d'agost)

 

Procediments tancats:

 

 

.