Inclusió Social

inclusió social

Atenció i tractament residencial

Què és?

Són programes per complementar i diversificar l'oferta d’intervencions dins l’atenció i el tractament de les drogodependències.

Aquests programes, subvencionats per l’IMAS, es desenvolupen a través de centres i serveis que l’IMAS té concertats, mitjançant contractació externa de serveis, amb entitats sense ànim de lucre i de reconeguda experiència en el sector.

Què ofereix?

Comunitat terapèutica Casa Oberta gestionada per Projecte Home amb 26 places concertades. Essent un programa de tractament de deshabituació residencial que complementa els programes de deshabituació ambulatòria de les UCAS.

A qui s'adreça?

Persones amb abús i/o dependència del alcohol i altres drogues de Mallorca

Què cal aportar?

Informe de derivació dels professionals del les UCAS.

Com accedir-hi?

Mitjançant derivació dels professionals de les UCAS.

Lloc d'atenció

 • CT Casa Oberta
  • Adreça: C/ del Canonge Barceló, 10
  • Població: 07350  Binissalem
  • Telèfon: 971 512 274
 • CT Son Ribes
  • Adreça: C/ Camí de La Real, 25
  • Població: 07010  Palma de Mallorca
  • Telèfon: 971 768 461

Horari d'atenció

Les 24 hores

.