Inclusió Social

inclusió social

Inserció laboral de la renda mínima d’inserció

Què és?

És el programa d’inserció laboral que atèn a les persones usuàries de l'RMI de tots els municipis de Mallorca i s’estructura de tal manera que configura itineraris d’inserció específics per a les persones en situació d’exclusió social, per la qual cosa cal tenir en compte les actuacions d’informació, l'orientació, les habilitats tècniques, la formació ocupacional i l’acompanyament laboral.

Està distribuït en diferents punts d’atenció estables (Palma, Inca i Manacor) i en d’altres, que depenen del volum de persones a les quals s’ha d’atendre.

A qui s'adreça?

  • A persones perceptores de l'RMI que poden fer un procés d’inserció laboral
  • A més de titular de la prestació econòmica, de vegades, es treballa amb algun altre membre de la família que té un millor pronòstic d’inserció que el titular
  • A persones que compleixen els requisits que es preveuen a l' RMI

Com accedir-hi?

A partir de la sol·licitud del pla d’inserció social de l'RMI (a través dels serveis socials comunitaris bàsics) i d’acord amb la valoració de l’equip tècnic de l'RMI de la secció de prestacions de l’IMAS.

Horari d'atenció

de 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 763 325
Fax: 971 498 794

.