Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Contracte menor per realitzar un tractament de xoc i el seu corresponent manteniment bi mensual degut a una plaga de xinxes resistents a Sa Placeta

Lunes, 15. Febrero 2021
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta

Data límit presentació ofertes: 5 dies hàbils, fins al dia 23 de febrer de 2021

Documents