Perfil del Contratante

Perfil del Contratante

Contracte menor per contractar un empresa especialitzada pel tractament de tèrmits (Formiga Blanca) al SPAP de CAN REAL, PETRA.

Lunes, 26. Julio 2021
Tipo Contratante: Contracte menor
Estado de la tramitación: Oberta
Data finalització presentació ofertes: 9 d'agost de 2021.

Documents