Perfil contractant

Perfil contractant

2019/101/CEXC Contracte exclòs de la Llei de contractes del sector públic, relatiu a l’arrendament d’un o varis locals destinats a seu del Centre Comarcal de Manacor de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

divendres, 24. abril 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...