Perfil contractant

Perfil contractant

2020/02/CPRI Contractació de l'assegurança de responsabilitat civil professional dels arquitectes i enginyers/es del Servei d'Arquitectura de l'IMAS

dimecres, 27. maig 2020

Per a més informació s'ha d'accedir al perfil del contractant de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de la Plataforma de Contractació del Sector Públic

També podeu accedir específicament a la informació relativa a aquesta licitació a través del següent enllaç:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitaci...