Perfil contractant

Perfil contractant

PUBLICACIÓ DE LES LICITACIONS DE L'IMAS A PARTIR DEL 9 DE MARÇ DE 2018

En motiu de l'entrada en vigor de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la informació relativa a les licitacions de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) aprovades a partir del dia 9 de març de 2018 es publica a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Al perfil del contractant de l'IMAS només es publicarà el títol de les licitacions que s'aprovin, amb un enllaç directe d'accés a la licitació concreta publicada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Tota la informació relativa a licitacions aprovades amb anterioritat a dia 9 de març de 2018 se seguirà publicant al perfil del contractant de l'IMAS

La relació de contractes menors de l'IMAS està publicada al portal de transparència del Consell de Mallorca. A més, es continuaran publicant al perfil del contractant de l'IMAS les noves licitacions de contractes menors que, d'acord amb el previst a les bases d'execució del pressupost de l'IMAS, es consideri oportú.

Podeu consultar els contractes menors adjudicats a partir del 9 de març a l'apartat "Documents" de la Plataforma de Contratación del Sector Público de cadascun dels òrgans de contractació de l'IMAS:
Vicepresidència 1ª ; Vicepresidència 2ª ; Coordinació dels centres d'Inclusió Social ; Direcció de la residència de Felanitx ; Direcció de la residència Huialfàs ; Direcció de la Residència i centre de dia Oms-Sant Miquel ; Direcció de la Residència La Bonanova ; Gerència ; Direcció de la Llar dels Ancians.

Aquest llistat s'actualitza trimestralment

Dipòsit de garanties

Contractació del subministrament de mobiliari per a la Residència de pensionistes la Bonanova, per a l'any 2017, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Subministrament
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

Contractació dels serveis, per una banda, de dinamització i seguiment del Consell de la Infància i l'Adolescència depenent de l'IMAS, i per altra banda, de posada en marxa i gestió del "Club de l'Expressió".

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- Heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

Data límit de presentació ofertes: dia 25 d'agost de 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei de recollida d'aigües residuals del Centre de primera acollida «Puig des Bous».

dijous, 10. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 25 d'agost de 2017

 

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA EXPLICATIVA

Contractació del servei d’acolliment residencial en centre específic de menors amb problemes de conducta per la menor R.C.D.S., en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS, entre el 10 de setembre de 2017 i el 9 de setembre de 2018

dimecres, 9. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta
El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i 
confidencialitat.

Contractació del servei d’acolliment residencial d'intervenció terapèutica en centre d'acció educativa especial per a 32 places de menors de entre 6 a 17 anys amb problemes de conducta, en situació de desprotecció i dependent de l'IMAS

dimecres, 2. agost 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

ATENCIÓ:
 
-Indicar a l’exterior de cadascun dels sobres el lot/s al qual es presenta oferta.

-Presentar un únic sobre núm. 1 per entitat licitadora, i tants de sobres 2, 3 i 4 per programa com lot/s al qual us presentau.

- heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

 

DATA LÍMIT PRESENTACIÓ OFERTES: DIA 10 DE SETEMBRE DE 2017

NOTA: S'HA TORNAT A PUBLICAR EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. VEURE NOTA ACLARATÒRIA

Servei d'acolliment i promoció social per a persones en situació d'exclusió social amb toxicomania activa "Sa Placeta"

dilluns, 24. juliol 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la Mesa de contractació

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 30 d'agost de 2017

-AVÍS IMPORTANT: Licitació deixada sense efectes per Resolució de data 2 d'agost de 2017 per errades detectades als Plecs. Properament es publicarà una nova licitació.

Obres de millora d'accessibilitat de La Bonanova

dijous, 20. juliol 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 03 d'agost de 2017

Contracte menor de la reforma dels banys de la Planta Baixa de l'Edifici CIPRES

divendres, 7. juliol 2017
Tipus de contracte: Contracte menor
Estat de la licitació: Oberta

El termini per presentar ofertes i pressuposts es de deu dies hàbils, dia 21 de juliol de 2017

Contracte admin. del servei d'acolliment residencial en habitatge supervisat per al menor W.N.A. amb necessitats especials, en situació de desprotecció i dependents de l’IMAS, entre el 15 de juliol de 2017 i el 14 de juliol de 2019.

dimarts, 27. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

El plec de prescripcions tècniques particulars no es publica perquè afecta a la intimitat de les persones i està subjecte a reserva i confidencialitat.

 

 

Servei de conservació i manteniment dels jardins i exteriors de la residència de persones majors de Felanitx, contracte subjecte a la DA 5 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el TRLCSP, contractes reservats..

dilluns, 19. juny 2017
Tipus de contracte: Serveis
Estat de la licitació: Oberta

- Atenció: heu d'indicar al sobre núm.1 una adreça de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d'una persona de contacte per a les comunicacions amb l'òrgan i la mesa de contractació.

- Data límit de presentació d'ofertes: dia 3 de juliol de 2017

Pàgines