Infància i Família

Primera valoració i urgències

Què és?

El programa de primera valoració i urgències, registra i valora totes les notificacions, comunicacions i denúncies que arriben al Servei de Menors i Família per determinar-ne la competència o no del Servei. I per executar, si pertoca, la intervenció immediata en els casos compatibles amb la qualificació d’urgent.
També disposa de la unitat de valoració d’abusos sexuals (UVASI), que valora els menors que han sofert presumptes abusos sexuals o presenten indicadors que assenyalen la possibilitat d’haver-los sofert.

Què ofereix?

  • Recepció i valoració de les notificacions de situacions de desprotecció
  • Intervenció d’urgència en casos de desprotecció molt greu
  • Valoració d’abusos sexuals infantils

A qui s'adreça?

Infants i adolescents menors de 18 anys, en situació de desprotecció o de desemparament.

Com accedir-hi?

Oficines del Servei de Menors de l'IMAS

Per a notificacions en línia: Registre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI)

Lloc d'atenció

Horari d'atenció

De 9 a 14 hores

Atenció

Telèfon: 971 76 33 25
Fax: 971 761 231

.